Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

8261 ca6a 390

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viatulele tulele
Reposted frommayamar mayamar viatulele tulele
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viaweheartit weheartit

June 22 2017

"- A ty? Czy twoi rodzice się kochali? - Nie - odrzekł, nic nie tłumacząc. - Ale mam nadzieję, że rodzice moich dzieci będą."
— Laini Taylor – "Córka dymu i kości"
Jestem zmęczona myśleniem o tym, czego mi nie mówisz.
9048 ae0b 390
Reposted fromdelain delain vialottibluebell lottibluebell
"Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? – Trzeba tylko umieć je popełniać! A pierwszy warunek: nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień."
— George Bernard Shaw
  Czasami wydaje mi się, że Bóg siedzi sobie w swoim wielkim fotelu i trzymając w ręce pech, rozdziela go na różnych ludzi. A ja po prostu zbyt często stoję w kolejce z nadzieją, że tym razem chodzi o miłość.
— i wszystko jasne...
9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatulele tulele
4132 8444 390
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viatulele tulele

June 21 2017

Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialottibluebell lottibluebell
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove vialottibluebell lottibluebell
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni (…) Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompomyleniec pomyleniec vialottibluebell lottibluebell
3141 0b7d 390
Reposted frompampunio pampunio viajethra jethra

June 18 2017

3858 6d96 390
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl