Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

chciałem Ci napisać, że Cię kocham..
— 13.08.2019, do m.
Reposted fromtoganja toganja vianiskowo niskowo
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viajethra jethra
8906 61c1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajethra jethra
0036 a5ef 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viajethra jethra
8269 c746 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viajethra jethra

Zapisz
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
i chyba nawet nie potrafię opisać jak bardzo nie rozumiem tego wszystkiego między nami...
Reposted fromnotenough notenough vianiskowo niskowo
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven vianiskowo niskowo

July 27 2019

- Ludzie są najważniejsi - przyznał. - Tego jednego się nauczyłem. Jeśli jesteś z właściwymi ludźmi, to zasadniczo jesteś we właściwym miejscu.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5303 88d6 390
7264 115e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine vianiskowo niskowo

July 15 2019

To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
9878 8f00 390
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl