Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

"Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była."

Carina Bartsch

— za: Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?

June 25 2019

7511 5125 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
Życie jest tylko zbiorem zaprzepaszczonych szans.
— Dark
Reposted frombazyliszek bazyliszek viaheavencanwait heavencanwait
Powiedzieć, że miała złamane serce - to zdecydowanie za mało. Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem do szpiku kości. Do każdej komórki. Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) Kiedy dookoła, w jej codzienności panował huragan i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate viaeternaljourney eternaljourney
 Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić, 
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać. 
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
Brak perspektyw jest również brakiem złych perspektyw
— A. Osiecka
Reposted fromdojenka dojenka viaeternaljourney eternaljourney
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viaeternaljourney eternaljourney
A mówili mi: nie przyzwyczajaj się do ludzi. Ktoś odejdzie, złamie ci serce, potraktuje jak szmatę, oszuka, zniknie. A ja znowu się nabrałam, że przecież istnieją rzeczy nieprzemijalne.
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
0190 df8c 390
4813 9b93 390
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaeternaljourney eternaljourney
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney
6376 2d26 390
6232 d270 390
2773 1574 390
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl