Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

Reposted fromtfu tfu viajoannna joannna

April 04 2017

Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viahormeza hormeza

March 29 2017

mieć Cię w domu na jesień
6060 343a 390
Poznań, Wilda
1234 a571 390
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vialottibluebell lottibluebell
Ogryzając paznokcie gryzę je z tęsknoty za tobą. Słuchając prognoz pogody nasłuchuję Twojego głosu. Czasami brak mi powietrza i wiem wtedy, że na chwile o mnie zapomniałaś.
— J. Podsiadło

March 28 2017

3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viajethra jethra
2565 e000 390
Reposted fromjethra jethra

March 07 2017

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero vianiskowo niskowo
Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą.
— Truman Capote, "Śniadanie u Tiffany'ego"
Reposted fromcudoku cudoku vianiskowo niskowo
8664 cebe 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viahormeza hormeza
4185 726e 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahormeza hormeza
8137 d0a8 390
Reposted fromIriss Iriss viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
0619 ff72 390
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela vialottibluebell lottibluebell
Jak czasem myślę o tym jak bardzo Cię kocham, to czuję się silny, mam energię by robić więcej.
On
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl