Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

5476 d186 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaciarka ciarka
9319 551a 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3429 9815 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakoralina koralina
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaciarka ciarka
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
9434 9ab1 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viadianthuss dianthuss
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadianthuss dianthuss
8436 5278 390
Reposted fromyannim yannim viadianthuss dianthuss
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
8950 f5f7 390
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell
Przez pół nocy wpatrywałem się w sufit i zastanawiałem się, czy zdołam przejść resztę życia, nie całując Twoich ust.
— Gail McHugh
Reposted fromstercum stercum vialottibluebell lottibluebell
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaciarka ciarka

March 30 2019

9924 e377 390
Reposted frommoai moai vialottibluebell lottibluebell
Czy kiedyś w ogóle zapomnę, że dziś są Twoje urodziny? 
— ja. dzisiaj. od rana myśląc o tym, że wciąż pamiętam Twój numer telefonu.
Reposted fromhesiamela hesiamela vialottibluebell lottibluebell
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Czy istnieje większy rodzaj samotności niż kochanie osoby, której nie powinno się kochać?
Reposted fromxvcth xvcth vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl